הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
אתר מידע הנדסי – ביתר עילית - דף הבית

טפסים

השלמת תנאים להיתר בניה

  
טופס אישור להגא
טופס פטור מממד
טופס פטור ממקלט - הגא
נספח תנאים כללים להיתר בניה

טפסי מידע

  
אישור היטל השבחה אינו רלוונטי בביתר עילית
בקשה לקבלת מידע על דירה
טופס צילום בקופיגרף
אגרות והיטלים

לאחר מתן היתר בניה

  
טופס 3 למבני ציבור וקבלנים פרטיים
טופס הצהרת בטול היתר בניה ובקשת החזר ערבות
טופס הצהרת סיום בניה ובקשת החזר ערבות

תנאי סף

  
הנחיות לאדריכלים
הצהרת מהנדס
טופס 1 לדוגמא
תנאי סף מגורים

​​

טפסים