הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
אתר מידע הנדסי – ביתר עילית - דף הבית

הודעות למודדים

הודעת הוועדה בעניין תכניות מדידה


 • ​כידוע, תנאי למתן היתרי בניה הינו הגשת תכנית מדידה מעודכנת של האתר המבוקש.

 • תכניות מדידה אלה צריכות לעמוד בדרישות על פי תקנות המודדים.

 • עד היום הסתפקו בודקות התכניות בבדיקה כללית של תכניות המדידה, עם דגש על פרטים רלוונטיים לבקשה שהוגשה.

 • תקנות המודדים מחייבות את תכניות המדידה לעמוד בדרישות אחידות לכל סוגי הבקשות המוגשות לאישור בוועדות המקומיות.

 • על מנת לשפר את השירות לציבור ועל מנת לייעל את זמן הטיפול בבקשות להיתרים, מודיעה הוועדה המקומית כי על התכניות המוגשות לוועדה להיות תואמות את תקנות המודדים.

 • הוועדה מצרפת להודעה זו את נוסח תקנות המודדים וכן דוגמת תכנית מדידה מתאימה.

 • במקרים מיוחדים תשקול הוועדה הקלות מסוימות מדרישות אלה, כל מקרה יבחן לגופו.

 • הנחיות אלה לא יחולו על תכניות שכבר הוגשו לוועדה.

 • הוועדה מבקשת לקבל תכנית מדידה על גבי קובץ PDF, בנוסף לתדפיס המוגש על ידי המבקש, קובץ זה יחתם בחתימה אלקטרונית כנדרש בחוק. כמו"כ יש להקפיד על ציון תאריך המדידה.

 • במסגרת העבודה השוטפת של הוועדה עם מפ"י (המרכז למיפוי ישראל) סוכם כי הוועדה תעביר למפ"י באופן שוטף מספר מפות מדידה מדגמיות בכל תקופת זמן. מפות אלה יבדקו על ידי מפ"י ובמידת הצורך יופעלו אמצעי אכיפה מול המודד, אשר על כן אתם מתבקשים להקפיד על הגשת המפות בהתאם להוראות החוק.

 • בכל שאלה או בקשה אתם מוזמנים לפנות לבודקות התכניות של הוועדה.

 

בברכה

אבישי מירון

מהנדס הוועדה​

מצ"ב:​

הודעת הוועדה בעניין תכניות מדידה למודדים.pdf

הודעת הוועדה בעניין תכניות מדידה.pdf

הנחיות המנהל להכנת מפת מדידה.pdf

תהליך אכיפה הסבר.pdf

מפה להיתר בניה תקינה לדג.pdf

מפה להיתר בניה תבנית לדג.dwg

הודעות למודדים