​​דבר מהנדס העיר

העירייה שמחה להעלות לרשת הכללית את האתר ההנדסי הנוכחי, אתר זה מיועד לשרת את הציבור הכללי והציבור המקצועי הנדרשים למידע או לשירותים הנדסיים בנושא תכנון ובניה בביתר עילית.

תודות לגב' אפרת גרינברג וגב' טייבי פריד אשר תחת שרביטו של המנכ"ל ה"ה יהודה שפיצר טרחו באיסוף החומר, אפיון הפרקים והקמת האתר עד להשקתו בצורתו הנוכחית.
אנו מקווים כי האתר יהיה לכם לעזר ומצפים לקבל הערות לתיקונו ולשיפורו.

בברכה,
אדריכל אבישי מירון
מהנדס העיר​​

 

 

 

 

 
  • ​אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והמידע המופיע בו אינו רשמי אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במקור.
  • כל הזכויות באתר האינטרנט, על כל תכניו וכל המפורט בו, כפי שהם מעת לעת, שמורות לוועדה המקומית  לתכנון ובניה ביתר עלית .
  • הרשות ו/או גופים אחרים הקשורים אליה אינם אחראים לכל טעות או שיבוש השמטה, תוספת, פגם ו/או כל ליקוי אחר המצוי במ​ידע המופיע באתר, והנוסח המחייב הוא אך ורק הנוסח המקורי של המידע המצוי במשרדי הרשות ו/או אצל הגופים העירוניים או האחרים המחזיקים במידע הנ"ל.
  • אתר האינטרנט פותח במשותף על ידי הועדה המקומית לתכנון ובניה ביתר עילית וחברת קומפלוט.


חדשות ועדכונים