קבלת קהל במשרדי מהנדס העיר בתיאום מראש בלבד

תאריך: 04/08/2020

​​​

קבלת קהל במשרדי מהנדס העיר

בתיאום מראש בלבד

בימי שני ורביעי בשעות 9:00-15:00

ניתן ליצור קשר בטל' 02-5888144 או בפקס 02-5888154

 

או באמצעות הודעות למייל:

לנושא פגישות עם מהנדס העיר –     pninab@5888111.co.il

לנושא מידע וקבלת חומר לתכנון, היתרי בניה וכד'chanag@5888111.co.il

לנושא וועדות, תשלום אגרות ,השלמת תנאים  - sharona@5888111.co.il

ניתן להניח מסמכים שונים בתיבת דואר נכנס של מח' מהנדס העיר

המוצבת בפתח בנין העיריה.​