הודעה לציבור המתכננים- עדכוני קורונה

תאריך: 24/03/2020

​לציבור המתכננים שלום רב,

עקב המצב, צומצם צוות העובדים במח' מהנדס העיר והוועדה לתכנון ובניה.

פגישות שנקבעו מבוטלות ולא ניתן לפתוח ולהגיש תוכניות חדשות וכן אין בדיקת תוכניות לאחר תיקונים. (אלא במקרים מיוחדים)

אנא, לא לשלוח הודעות ופניות לבודקות התוכניות במייל.

יש אפשרות להגיש השלמות לתנאים להיתר לתוכניות שנבדקו ונמצאו תקינות להיתר, כגון: אישורים שונים, חישובים סטטים וכד'.

הוצבה תיבה מיוחדת למסירת חומר (דואר נכנס) למח' מהנדס העיר והוועדה לתכנון ובניה.​