הודעה לציבור המתכננים, ​​​נכון לתאריך 26.05.2020 אין קבלת קהל פיזית במחלקת מהנדס העיר ( ניתן להניח חומר בתיבת "דואר נכנס" המיועדת לכך שנמצאת בכניסה לבניין העיריה) כרגע ניתן לפנות במייל או בטלפון.

תאריך: 26/05/2020

​​