לידיעתכם, בכל תקלה בנושא סריקות היתרי בניה הקיימים באתר. יש לפנות לוועדה בכתובת מיל: chanag@betar-illit.muni.il

תאריך: 17/02/2020

​​​