הודעה למודדים בעניין תכניות מדידה​

תאריך: 04/02/2020